Hopp til innhold

Oppgave

Stå på stand!

Piktogram for plakatoppgave

Til tegnebrettet!

Nå skal du prøve ut talentet ditt for idéutvikling! Gå sammen to og to og utarbeid en idé til et nytt produkt eller en produktforbedring.

Et nytt produkt blir skapt

Tenk etter om dere har noen udekte behov, eller om dere ser muligheter for å modifisere et produkt som allerede eksisterer. Et eksempel kan være en «isbil» med andre produkter – hva med en bakeribil som selger ferske bakervarer hver lørdag og søndag morgen? En modifikasjon kan være å bruke et nytt materiale – hva med for eksempel lommebøker i lakseskinn? Ideene deres trenger ikke å være helt realistiske, men dere skal beskrive produktene, behovet dere dekker, og produktnivåene.

Se for dere hele prosessen av produktutviklingen, fra idéutvikling til lansering. Hva skjer? Fortell historien ved å tegne, skrive og bruke bilder. Lag en kollasj på et stort ark, og presenter deretter for klassen. Lykke til!

Sist faglig oppdatert 31.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs