Hopp til innhold

Fagartikkel

Sammenhengen mellom PLS og diffusjonsprosessen

Det er viktig for markedsførere å lære om produktets livssyklus (PLS) fordi vi ikke kan bruke samme markedsføringsstrategi gjennom hele livsløpet til et produkt. PLS-modellen gir oss et nyttig rammeverk til å bli oppmerksomme på at hver fase i livssyklusen krever nye aktiviteter på markedssiden.

Dråpe og ringer i vann. Foto.

Markedsføring tilpasset kundene

Vi må klare å bruke markedsføringsverktøyene vi har til rådighet (produkt, pris, plass og påvirkning) på forskjellig måte, alt avhengig av hvem som er kjøperne våre, og hvem som er konkurrentene våre. Dette er muligheten vi som markedsførere har til å være konkurransedyktige. Kundegruppene våre forandrer seg nemlig ut fra hvilken fase i produktets livssyklus vi befinner oss i.

Introduksjonsfasen: innovatører

Mennesker i kø til førpremiere på filmen «Harry Potter og Halvblodsprinsen» i Oslo. Foto.

Mennesker på vei til førpremiere på filmen «Harry Potter og Halvblodsprinsen». Er det riktig å si at de tilhører innovatørene blant kinokundene?

I introduksjonsstadiet er det bare noen få forbrukere, innovatørene, som kjenner til produktet, og som tar det i bruk. Dette betyr at salget er lite, og inntjeningen er deretter. Ofte går produktet med økonomisk underskudd fordi utviklingskostnadene på dette tidspunktet er større enn inntjeningen.

For en bedrift er det i denne fasen viktig å vekke oppmerksomhet og stimulere interessen blant forbrukerne, og det er nødvendig å bruke store ressurser på markedsføring og kommunikasjon slik at bedriften når innovatørene. Dersom innovatørene tar produktet i bruk og produktet viser seg å holde mål, vil flere og flere prøve det.

Vekstfasen: tidlig majoritet

Daværende statsminister Jens Stoltenberg med iPad. Foto.

Daværende statsminister Jens Stoltenberg har fått seg iPad. Hvilken brukergruppe tilhører han, tror du?

Når flere og flere forbrukere prøver produktet, kommer etter hvert overgangen fra introduksjonsfase til vekstfase i produktets livssyklus. Produktet er på en måte akseptert av brukerne, mange er oppmerksomme på det, og mange vil kjøpe det. Inntektene stiger.

I denne fasen er risikoen stor for at det kommer konkurrenter på markedet i og med at produktet har vist seg å være levedyktig. Som markedsførere må vi derfor fortsette å kommunisere med våre forbrukere, og samtidig må vi bruke markedsføringsverktøyene (de fire p-ene) på en slik måte at kundene velger oss fremfor konkurrerende produsenter. Strategiene våre kan være nokså ulike, men ofte må vi ta stilling til spørsmål som prissetting og ressursbruk til kommunikasjon.

Modningsfasen: sen majoritet

Når produktet har nådd modningsfasen, er markedssituasjonen igjen en annen. Nå har produktet mange kjøpere, men det finnes også mange konkurrenter. Fordi det er mange brukere, har bedriften mange utsalgssteder, og det produseres større kvanta slik at prisene er lavere. I denne fasen må bedriften bruke markedsføringsverktøyene på en måte som får kundene til å bli. For å oppnå det kan man videreutvikle produktet, justere prisen, endre kommunikasjonen eller finne nye måter å distribuere produktet på.

Det er vanlig at produktet blir forbedret i denne fasen, det kommer nye versjoner, nye modeller og ny teknologi som får produktet til å «flyte» lenger. Ta for eksempel et tøyvaskemiddel som OMO. Har du lagt merke til hvor mange nye versjoner av OMO som har kommet til i de senere år?

En feil oppstod ved lasting av en ekstern ressurs.
En feil oppstod ved lasting av en ekstern ressurs.

OMO er et typisk eksempel på et produkt i modningsfasen, der produsenten bruker markedsføringsverktøyene produkt og påvirkning (kommunikasjon) for å gjøre kundene bevisste på hva produktet faktisk gjør for dem. På denne måten forlenger produsenten livet til produktet. Vi kaller slike tiltak for livsforlengende strategier.

Tilbakegangsfasen: etternølere

Person slår av TV og drar ut stikkontakt. Foto.

Snart blir til og med de siste etternølerne nødt til å gå over til flatskjerm ...

I tilbakegangsstadiet går salget og inntjeningen ned, kundene faller fra og nye produkter tar over. Vanligvis brukes det lite penger på markedsføring i denne fasen, for bedriftene foretrekker å trekke den fortjenesten som er igjen, ut av produktet og heller bruke penger på å utvikle nye produkter. Dermed avgår produktet ved døden – det har gjort sin jobb i markedet. I denne siste fasen er det bare de såkalte etternølere som begynner å ta i bruk produktet.

Sist faglig oppdatert 16.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs