Hopp til innhold

Fagartikkel

Produkthierarkiet

Det finnes mange ulike produkter som kan hjelpe oss å bevare sunne, hvite tenner – for eksempel tannbørste, tannkrem, tanntråd og munnskyll. Vi kan se disse produktene som en del av en samlet løsning på et behov og plassere dem i et produkthierarki.

LK06
Hvite tenner. Foto.

Produktfamilie

Vi kan si at tannbørste, tannkrem, tanntråd og munnskyll dekker, på hver sin måte, behovet for munnhygiene. En slik serie med produkter som dekker samme behov, og som utfyller hverandre, kaller vi en produktfamilie. I illustrasjonen av produkthierarkiet ser du at produktfamilien er plassert i bunnen av pyramiden fordi den viser oss den fulle bredden av produkter som dekker samme behov.

Hierarkipyramide hvor nederste rad er munnhygieneprodukter representert ved tannkrem, munnskyllevann, tannbørster og tanntråd, andre rad er ulike tannbørster mens øverste rad er en elektrisk tannbørste.

Produkthierarkiet består av produktfamilie, produktgruppe og produktvariant.

Produktgruppe

En produktgruppe eller produktkategori omfatter produkter som dekker et behov på en mer spesifikk måte. I eksemplet på bildet har vi skilt ut produktgruppen tannbørster fra produktfamilien munnhygieneprodukter.

Produktvariant

På toppen av pyramiden finner vi det konkrete enkeltproduktet, eller den konkrete varianten av et produkt. I eksempelet vårt er det produktvarianten elektrisk tannbørste.

Sist oppdatert 30.10.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt