Hopp til innhold

Fagartikkel

Produktsortiment

Produktsortimentet er det totale antallet produktkategorier og produktvarianter en selger tilbyr en kjøper. For eksempel omfatter produktsortimentet til Jordan produktkategoriene munnhygiene, rengjøring og malerverktøy, med mange produkter og produktvarianter innenfor hver kategori.

LK06
Skilt til børstefabrikken Jordan. Foto.

Hvordan beskrive produktsortimentet?

Produktsortimentet er den sammensetningen eller miksen av produktkategorier og -varianter som finnes hos en spesifikk selger, og kalles derfor også for produktmiks. Vi sier at produktmiksen til en bedrift har lengde, bredde, dybde og konsistens. Disse begrepene sier noe om det totale antall produkter i sortimentet, hvor mange forskjellige kategorier produkter bedriften tilbyr, hvor mange varianter av et produkt som finnes i hver kategori, og til slutt hvor godt alle kategoriene utfyller hverandre.

Bilde av en oppvaskklut fra Jordan.

Hvilken av de tre produkt-kategoriene til Jordan skal oppvaskkluter plasseres i?

Lengde

Med sortimentslengde mener vi det totale antallet produkter en bedrift selger. Ta for eksempel Jordan, som vi kjenner best for sine tannbørster: De har en lang rekke forskjellige tannbørster og munnhygieneprodukter, men i tillegg produserer de også oppvaskbørster og malerbørster med tilbehør i mange varianter. Det er det totale antallet produkter Jordan selger, som representerer bedriftens sortimentslengde.

Bilde av tannpleieprodukter.

I dag finnes det et bredt sortiment av tannpleieprodukter som kan dekke de fleste individuelle behov.

Bredde

Vi bruker begrepet sortimentsbredde når vi snakker om hvor mange forskjellige produktkategorier en bedrift tilbyr. Dersom vi skal holde oss til Jordan som eksempel, har de tre forskjellige produktkategorier: tannbørster og andre munnhygieneprodukter, oppvaskbørster og tilbehør samt malerverktøy og tilbehør. De har altså en bredde på tre produktkategorier.

Bilde av malerpensler fra Jordan.

For moro skyld: Gå inn på Jordan.no og finn ut hvor mange innendørspensler bedriften har i sortimentet sitt!

Dybde

Med sortimentsdybde mener vi hvor mange forskjellige produkter eller varianter av produkter som finnes innenfor en og samme produktkategori. Hvis vi undersøker Jordans produkter i kategorien «munnhygiene» nærmere, ser vi at de har mange forskjellige tannbørster samt produkter som tungebørste, tanntråd, tannstikkere og så videre. Til sammen utgjør alle disse produktene dybden i produktkategorien «munnhygiene» hos Jordan.

Konsistens

Begrepet sortimentskonsistens refererer til hvor godt produktkategoriene en bedrift tilbyr, henger sammen – om de utfyller hverandre eller ikke. Vi kan trygt karakterisere sortimentskonsistensen hos Jordan som god, for alle sortimentskategoriene deres er basert på børster, selv om børstene har ulike bruksområder. Også en butikk som selger klær, sko og hverdagssmykker, har et sortiment med god konsistens fordi disse produktgruppene utfyller hverandre. Hvis en butikk derimot selger kosmetikk, biler og maling, er sortimentskonsistensen heller dårlig fordi det ikke finnes noen naturlig sammenheng mellom de tre produktkategoriene.

Bilde av en person som pusser tennene.

Det er lenge siden forbrukerne syntes at tannbørste og tannkrem alene kunne sørge for god munnhygiene!

Forhold som påvirker valg av sortiment

En bedrift må tenke nøye gjennom sortimentet sitt av flere grunner:

  • Det skal være nok varianter til at kundene finner det de leter etter.
  • Det skal ikke være så mange varianter at det ene produktet slår ut det andre (såkalt kannibalisering).
  • En bedrift må ha en sortimentsbredde den kan håndtere med tanke på utvikling, teknologi, servicekrav og menneskelige ressurser internt i bedriften.
  • Sortimentet må passe til bedriftens posisjon i markedet. Dersom man posisjonerer seg som «bedriften med det største utvalget av kaffemaskiner til hjemmebruk» og kun tilbyr to varianter, har man bommet kraftig.
  • Sortimentet må være konkurransedyktig sammenlignet med det sortimentet konkurrentene tilbyr.
  • De fleste produktene i et sortiment bør bidra til et positivt økonomisk resultat over tid. Bedriften må derfor vurdere kontinuerlig hvilke produkter som skal være med i sortimentet.
  • Av og til «må» et produkt få plass fordi kundene krever det, eller fordi det fyller ut linjen på en spesiell måte, selv om produktet ikke gir inntekter. Bedriften kan til og med tape penger på produktet, men i det store bildet er produktet så viktig at bedriften velger å ta med produktet i sortimentet sitt.
Sist oppdatert 12.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt