Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  I denne læringsstien lærer du om hva vi i markedsføring mener med et produkt. Du skal også lære om begrepene produktets livssyklus, produktsortiment og produktnivåer.

   

  Når du er ferdig med læringsstien, skal du

  • vite hva vi mener med et produkt 
  • kjenne til produktutvikling og produkters livssyklus
  • kunne anvende fagbegrepene