Hopp til innhold

Matematikk R2 (LK06)

Algebra

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig.

Læringsressurser

Algebra

Oppgaver og aktiviteter