Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (YF vg1)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Ernæring og helse

Kropp og helse omtales ofte i mediene. For at du skal kunne vurdere den informasjonen du får, er det nødvendig med kunnskap om hvordan livsstil påvirker kropp og helse over tid. I dette emnet fokuserer vi på hvordan næring omsettes i kroppen, og hvordan de ulike delene i kroppen virker sammen.

Kosmetikk - kunsten å pynte seg

Kosmetikk kommer av gresk kosmetike, som betyr "kunsten eller teknikken å pynte seg". Begrepet brukes som et samlebegrep for produkter som brukes for å endre, utheve, forsterke, maskere eller ta vare på kroppens utseende eller lukter.

Læringsressurser

Kosmetikk - kunsten å pynte seg