Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (YF vg1)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Ernæring og helse

Kropp og helse omtales ofte i mediene. For at du skal kunne vurdere den informasjonen du får, er det nødvendig med kunnskap om hvordan livsstil påvirker kropp og helse over tid. I dette emnet fokuserer vi på hvordan næring omsettes i kroppen, og hvordan de ulike delene i kroppen virker sammen.

Helse og livsstil

God helse er ikke bare fravær av sykdom. Er det ikke viktig å ha det bra med seg selv mentalt også? Å være trygg på seg selv, og ha et godt forhold til egen kropp, er vel også med på å gi god helse?

Læringsressurser

Helse og livsstil