Hopp til innhold

Oppgave

Arbeidsoppgaver – Populasjonsutvikling

For å løse disse oppgavene må du søke opplysninger og bearbeide stoffet du har lest.

LK06
Mennesker plassert slik at de danner en kurve. Illustrasjon

Populasjonsutvikling

 1. Hvordan definerer vi en art?
 2. Forskere dyrker tøffeldyr (en type encellete dyr) i flasker med vann tilsatt litt næringsstoff. De måler antall dyr som er i flaskene hver time og får dette resultatet:

  Tid i timer

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  Antall dyr

  20

  100

  410

  600

  640

  648

  652

  648

  1. Tegn en graf ut fra tabellen.
  2. Hva slags vekstkurve er dette et eksempel på?
  3. Når vokser populasjonen raskest?
  4. Hvorfor flater veksten ut?
  5. Hva tror du hadde skjedd hvis man tilsatte mer næring til flaskene?
 3. På en øy (St. Matthew Island) ble det satt ut noen reinsdyr.
  På øya var det bra med mat og ingen naturlige fiender for dyrene.

  1. Hvordan tror du populasjonen utviklet seg i de første 20 årene?
  2. Hva slags vekstkurve tror du det ville blitt i disse årene?
  3. Etter 40 år var det ingen reinsdyr igjen på øya.
   Hva tror du årsaken kunne være?
 4. Hva slags vekstkurve følger jordens befolkning?
 5. Kan veksten fortsette slik? Begrunn svaret.
 6. Fremmede arter som truer det biologiske mangfoldet i norsk natur er nå satt opp på en liste som kalles "svartelisten".

  1. Finn tre eksempler på slike svartelistede arter (som ikke står i lærestoffet), og forklar hvordan de truer norsk natur.
  2. Nevn eksempler på hvordan svartelistede arter kan spres.
 7. Artsmangfold er summen av alle arter som lever i et område. Hvor mange arter tror man det kan være på jorda?
 8. Genetisk mangfold viser til variasjonen i arvematerialet innenfor arten.

  1. Hvorfor er det viktig at det er stor genetisk variasjon innenfor arten?
  2. Hva kan skje hvis populasjonen blir for liten?
 9. Selv om mangfoldet kan være svært stort når det gjelder arter, gir ikke antallet arter noe fullstendig bilde av det biologiske mangfoldet. Hvorfor?
 10. Kan du tenke deg grunnen til at det biologiske mangfoldet avtar på slutten av et suksesjonsforløp?
 11. Hvorfor er forurensning et problem for planter og dyr hvis den ikke er giftig? Er ikke for eksempel sur nedbør noe som dyrene kan tilpasse seg gjennom naturlig utvelgelse av arvelige egenskaper?
 12. Hvorfor er spredning av fremmede arter et miljøproblem?
Sist oppdatert 17.12.2018
Skrevet av Kristin Bøhle
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Populasjonsutvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?