Hopp til innhold

Oppgave

Diskutér filmen Fuck fossils

Diskutér innholdet i filmen og få fram ulike meninger. Her er flere forslag til debattoppgaver, samt påstander som du kan ta stilling til.

LK20LK06
Mor, barn og tenåring ved et bord. Foto.

 1. Hvilke konkrete tegn på klimaendringer presenteres i filmen?
 2. Finn eksempler fra filmen på at hverdagen til folk vil ha forandret seg i 2050, sammenlignet med vår tid.
 3. «FNs klima-kommando» eksisterer ikke i virkeligheten. Hva tror dere «FNs klima-kommando» jobber med? Hvorfor har de brukt ordet «kommando», tror dere?
 4. Hva antydes det at «Fuck Fossils» er, i filmen?
 5. I filmen nevnes 2-graders-målet. Finn ut hva som menes med dette, og hva som er bakgrunnen for dette målet.
 6. Diskuter påstandene:

  1. Filmen overdriver konsekvensene av global oppvarming for å få folk til å skjønne alvoret og dermed gjøre noe med problemet.
  2. I Norge vil det sannsynligvis bli varmere med økt drivhuseffekt. Dette vil være positivt for landbruket og oppveie for de negative konsekvensene.
  3. Selv om klimaendringer vil føre til problemer, vil vi alltid klare å finne tekniske løsninger på dem.
  4. Global oppvarming er et problem som må løses ved at alle verdens land samarbeider. Det er lite vi som enkeltindivider kan bidra med.
  5. Det er viktig å bruke personer som ungdom kan identifisere seg med, for å få engasjement rundt problemet med global oppvarming.
 7. Merker vi konsekvenser av klimaendringer i Norge allerede i dag, og hva kan vi forvente hvis gjennomsnittstemperaturen stiger med to grader?
 8. Ordtaket «Det beste er det godes verste fiende» (Voltaire) kan bety at en løsning ikke bør vrakes selv om den ikke er perfekt. Hvis vi ikke hadde satt i gang tiltak, fordi de ikke var perfekte, ville vi sannsynligvis ikke kommet noe videre. Finn eksempler på tiltak mot økt drivhuseffekt som passer til dette ordtaket.
En dame sitter vendt mot et stort instrumentpanel. Foto.

Ekstremværmelder i filmen "Fuck Fossils"

Sist oppdatert 26.03.2017
Skrevet av Thomas Bedin og Kristin Bøhle

Læringsressurser

Klima: En framtid du ikke vil ha