Hopp til innhold

Fagartikkel

Klimaendringer

Klimaendringer er den viktigste utfordringen vi står overfor i vår tid. På denne siden har vi samlet nyttig fagstoff og lenker til kilder som handler om klimaspørsmål.

LK06
To mennesker som søker ly under samme paraply under en kraftig regnbyge.

Fra FNs spesialrapport om klimaendringer og landarealer:[1]

  • Menneskenes utnyttelse av landjorda og ferskvannsressurser har vært større de siste tiår enn noen gang tidligere i historien. Dette har ført til økte klimagassutslipp, tap av økosystemer og mindre naturmangfold.
  • Klimaendringer, inkludert mer og kraftigere ekstremvær, gjør tilgangen på mat mer ustabil.
  • For å forsøke å begrense oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader, kan vi blant annet:
    • plante mer skog
    • dyrke mer vekster som kan brukes til bioenergi

Vi må gjøre dette på en måte som ikke ødelegger landområder for de artene som lever der og mulighetene for å produsere mat i områdene. Vi kan også:

  • unngå å kaste mat (25-30 % av all mat som blir produsert for mennesker blir ikke spist)
  • spise mindre kjøtt

Tips til eksterne lenker:

  1. 1«FNs klimapanels spesialrapport om klimaendringer og landarealer». FNs klimapanel. https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/arrangementer/miljodirektoratet_faktaark_srccl.pdf. Miljødirektoratet. 2019.
Sist oppdatert 19.08.2019
Skrevet av Hege Røyert, NTB, Ragnhild Kjeldsen og Kristin Bøhle

Læringsressurser

Klima: En framtid du ikke vil ha