Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Drevet på flukt av klimaet

Dette oppdraget går ut på at du som journalist skal lage en kort filmreportasje om klimaflyktninger på flukt i nåtida eller i framtida. I Norge kjenner vi til at familier har mistet alt de eier på grunn av ras og flom, mens tørke fører til at husdyr dør og avlinger slår feil i andre deler av verden.

LK20LK06
To menn forsøker å få tilbake varmen kledd i folier delt ut av frivillige.  Nå ser de to nye gummibåter med flyktninger ankomme øya. Foto.

Bakgrunn – klimaflyktninger

Mennesker som må forlate hjemmene sine på grunn av hendelser forårsaket av klimaendringer, kalles klimaflyktninger. Det kan for eksempel være snakk om flom, ras, orkan eller tørke. Vanligvis defineres en flyktning som en som har flyktet fra sitt land og frykter forfølgelse på grunn av rase, politisk oppfatning, religion eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe. Mennesker som flykter på grunn av klimaendringer, har ikke det samme kravet til beskyttelse som andre flyktninger, selv om de kan ha et like stort behov for hjelp.

Oppdrag

Du jobber som journalist i Canal +2°. På morgenmøtet i nyhetsredaksjonen får du i oppdrag å lage et innslag om klimaflyktninger til kveldens sending. Året er 2017 eller 2050. Velg selv.

Lag et TV-innslag på omtrent to minutter som inneholder noe av dette:

  • Fakta om klimaendringer og økt drivhuseffekt.
  • Klimaflyktninger – hva er det? Intervju med en som er klimaflyktning.
  • Ta utgangspunkt i en konkret situasjon som har skjedd, eller som skjer nå. Hvordan er situasjonen rundt om i verden?
  • Lag en kommentar fra en representant for norske myndigheter som kommer med tiltak som regjeringen vil sette i gang.
  • Selvlaget infografikk (diagram, kart, figur). Bruk digitale hjelpemidler til å illustrere saken din.
  • Hvordan ser framtidsutsiktene for klimaflyktninger ut?

Tidsbruk og organisering

5 timer. Oppdraget kan egne seg for 2–3 elever som jobber sammen.

Sett i gang!

Sett deg inn i saken / Gjør research (1 time)

Finn ut hva som menes med «klimaflyktning». Finn eksempler fra ulike steder i verden der folk har måttet forlate hjemmene sine på grunn av hendelser forårsaket av klimaendringer.

Produksjon av materiale (2 timer)

Forbered intervju med en klimaflyktning. Lag spørsmål som får fram hva som har skjedd, hva situasjonen er nå, hvordan livene deres endret seg, og hva de tenker om framtida. Gjennomfør et intervju. Lag bilder og grafikk til reportasjen din.

Redigering (2 timer)

Bruk et filmredigeringsprogram til å sette sammen filmklipp, bilder og grafikk. Legg på kommentarstemme.

Produkt

Film som varer i omtrent to minutter.

Veien videre

Vis fram filmene i klassen, del dem i sosiale medier eller på skolens hjemmeside. Kanskje skolen har info-skjermer i fellesarealene hvor dere også kan vise filmene? Sett sammen alle filmene til klassens nyhetssending. Kanskje noen kan være programledere og lage overganger mellom de ulike innslagene?

Verktøy og ressurser du kan få bruk for i denne aktiviteten

Sist oppdatert 23.02.2020
Skrevet av Thomas Bedin, Kristin Bøhle og Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Klima: En framtid du ikke vil ha