Hopp til innhold

Fagartikkel

Sammendrag – Globale interessekonflikter

Kort oppsummering av det viktigste fagstoffet i Globale interessekonflikter.

LK06
 • Når det oppstår motstridende interesser mellom mennesker som lever i ulike deler av verden, har vi det vi kaller en global interessekonflikt.
 • Globale interessekonflikter kan blant annet dreie seg om vi skal:

  • bruke landområder til produksjon av mat eller biodrivstoff?
  • fortsette å utvinne olje eller jobbe for å bremse global oppvarming?
  • fortsette å bruke plast eller ta vare på livet i havet?
 • Når vi skal finne gode argumenter for og mot en sak, er det viktig at vi også vurderer konsekvenser for de som ikke har en stemme.
 • Interessene til de som ikke har en stemme kan ivaretas av blant annet politikere og interesseorganisasjoner.
 • Et godt argument er holdbart, relevant og sterkt.
 • Når vi skal vurdere kvaliteten på argumenter, er det lurt å være oppmerksom på argumentasjonsknep som latterliggjøring, ironi, det å spille på fordommer og flere andre.
Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Globale interessekonflikter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?