Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Forbruk

Butikkreol med truede dyrearter til salgs. Grafikk.
  • Forbruket vårt påvirker miljøet på mange måter, men det kan ofte være vanskelig å se sammenhengen mellom forbruk og miljø.
  • Mange land har som mål å øke forbruksveksten fordi dette gir økt verdiskapning og økt brutto nasjonalprodukt. Spørsmålet er om et slikt mål er bærekraftig hvis alle land i verden tenker slik.
  • Brutto nasjonal lykke er et alternativt mål på hvor bra innbyggerne i et land har det. God fysisk form, tilgang til natur og sosialt nettverk vektlegges.
  • 60–80 % av miljøpåvirkninga kommer fra privat forbruk.
  • Når vi skal avgjøre miljøpåvirkninga til et produkt, må vi se på hele "livsløpet" til produktet, fra råstoff til produktet brukes til noe annet.
  • Avfallspyramiden viser hva vi må prioritere høyest for å få en mest mulig bærekraftig bruk av ressursene.
  • Økologisk fotavtrykk gir et bilde av hvor mye ressurser hver enkelt av oss forbruker for at vi skal kunne leve som vi gjør.
  • Earth Overshoot Day angir den datoen da jordas befolkning har brukt opp naturressursene som jorda klarer å gjenskape det året.
  • Du kan bruke den makta du har som forbruker, til å påvirke hva slags varer og tjenester som selges.
  • For at det skal være lettere for oss som forbrukere å velge de mest bærekraftige varene, er det utviklet en rekke merker og merkeordninger.
Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Forbruk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter