Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forbruk og bærekraft

Forbruket vårt påvirker miljøet på mange måter, men det kan være vanskelig å se sammen-hengen mellom det vi kjøper, klimaendringer, avskoging og utarming av mineralressurser.

Ta utgangspunkt i filmen over og diskuter

 1. Hvorfor kan regnskogvern være et godt tiltak for å redusere økt drivhuseffekt?
 2. Hva er sammenhengen mellom kjøttproduksjon og regnskog, slik det kommer fram i filmen? Hvorfor hevdes det i filmen at norsk kjøtt ikke bidrar til hogst av regnskog?
 3. Hvorfor ødelegges regnskogen til tross for at hogsten av regnskog har avtatt? Hvordan henger dette sammen med vårt forbruk i Norge?
 4. Hva kan være problemet med forbruk og produksjon når vi kjøper varer som blir produsert langt unna?
 5. "Forbrukerne trenger informasjon om produktene de kjøper." Hvordan kan vi få denne informasjonen?
 6. Finnes det forbruk som ikke bidrar til økte klimagassutslipp?
 7. Noen kan oppleve en lykkefølelse når de kjøper noe nytt. Kan shopping gjøre deg lykkelig?

Bruttonasjonalprodukt – mål på velferd?

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål på den totale verdien av det som produseres av varer og tjenester i et land. Hvis BNP per innbygger øker i en periode, sier vi at vi har økonomisk vekst; verdiskapningen øker. For at dette skal kunne skje, må det kjøpes flere varer og tjenester – forbruket må øke.

Graf som viser ekspoentiell vekst. Grafikk.

Er det mulig med eksponentiell vekst i det uendelige?

BNP knyttes også til velferd, og det brukes ofte som ett av flere mål på hvor bra innbyggerne i et land har det. De fleste land har som mål at BNP skal øke fordi man mener at dette vil sikre gode levevilkår og velstand. Etter hvert som oppmerksomheten rundt bærekraftig utvikling har blitt større, har flere stilt spørsmålstegn ved hvor bærekraftig det er hvis alle land i verden har et mål om økonomisk vekst, og gjerne økt økonomisk vekst. Det vil si at veksten i seg selv også skal øke. Dette kjenner vi som ukontrollert vekst eller eksponentiell vekst. Er dette fysisk mulig?

Verdens lykkeligste land – er ikke penger alt?

Mann som klamrer seg til pengene sine og mann som slapper av i en eng. Tegning.

Norge har i de siste årene kommet høyt opp på rangeringer over hvilke land innbyggerne er mest lykkelige i. I World Happiness Report fra 2017 kommer Norge på 1. plass. USA opplevde økonomisk vekst i perioden undersøkelsen ble gjennomført, men falt på rangeringen. Kina har hatt økonomisk vekst i 25 år. Til tross for dette befinner Kina seg på 79. plass. Som et motsvar til ensidig fokus på økonomisk vekst som mål for et land har det blitt utviklet et begrep som kalles «brutto nasjonal lykke». I landet Bhutan har de brukt dette som et mål på landets framgang siden 1971. Her legges det vekt på at innbyggerne skal være i god fysisk form, ha et sosialt nettverk og ha tilgang til natur.

Sist oppdatert 02.03.2018
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Forbruk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Forbruk og bærekraftDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Er bærekraftig forbruk mulig?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Økologisk fotavtrykk

 • SubjectMaterialFagstoff

  Bidra til bærekraftig forbruk

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sammendrag – Forbruk

Oppgaver og aktiviteter