Hopp til innhold

Oppgave

Andregradsfunksjoner

Oppgaver til Andregradsfunksjoner.

LK06

4.1

Koordinatsystem med punkter. Illustrasjon.

I koordinatsystemet har vi tegnet grafen til funksjonen

fx=x2-4x+3 og markert noen punkter på grafen.

a) Skriv ned koordinatene til punktene A, B, C og D.

b) Regn ut f0, f2, f3 og f4.

c) Forklar at koordinatene til punktene på grafen kan skrives som

A=2, f2    B=3, f3    C=0, f0    D=4, f4

4.2

Bestem hvilken vei grafene til funksjonene krummer (smil :-) eller sur :-( ), og hvor de skjærer andreaksen, uten å tegne grafene.

a) fx=x2-7x+12

b) gx=-2x2+2x+4

c) hx=-x2-8

d) ix=3x2+12x

e) Sjekk svarene i a) ved å tegne grafene til funksjonene i et koordinatsystem.

4.3

Funksjonen f er gitt ved fx=x2+x-6 for verdier mellom -4 og 3.

a) Tegn grafen til f.

b) Finn bunnpunktet på grafen til f.

c) Finn nullpunktene til f.

d) Finn hvor grafen til f skjærer x-aksen. Hva kalles disse skjæringspunktene?

4.4

Camilla kaster en ball rett opp i lufta. Etter t sekunder er høyden h meter over bakken gitt ved andregradsfunksjonen ht=14,1t-4,9t2+1,8.

a) Tegn grafen til h for de første 3 sekundene.

b) Når er ballen 10 meter over bakken?

c) Når treffer ballen bakken?

d) Når er ballen 15 meter over bakken?

e) Hvor høyt når ballen, og når er ballen på sitt høyeste punkt?

4.5

Gitt grafene nedenfor.

Grafer

Sett riktig bokstav (A, B, C) foran den andregradsfunksjonen du mener tilhører graf A, graf B eller graf C. Prøv deg uten å tegne grafene. OBS Tre av funksjonsuttrykkene hører ikke til noen av grafene.



 fx = x2-2x+2 fx=-x2-2x+2 fx=2x2-2x+2 fx=-0,5x2-2x+2 fx=-0,5x2-2x-6 fx=-x2+4x-6

Sist oppdatert 21.11.2018
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Ikke-lineære funksjonstyper

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?