Hopp til innhold

Matematikk 1P (Utgått) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Funksjoner

Funksjoner beskriver sammenhengen mellom to størrelser.

Læringsressurser

Funksjoner

Lineære funksjoner

Alle lineære funksjoner kan skrives som et konstant tall multiplisert med en variabel pluss et konstant tall.

Læringsressurser

Lineære funksjoner

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?