Hopp til innhold

Fagartikkel

Sammendrag

Denne siden kan du bruke for å få oversikt over det viktigste i emnet sannsynlighet.

Begrep

Forklaring

Eksempel

Utfall

Enkeltresultatene i et forsøk

Kron i et myntkast

Utfallsrom

Alle utfallene i et forsøk

Kron og mynt i et myntkast

Sannsynlighet

Relativ frekvens ved mange forsøk

P(Antall øyne lik 3 i et terningkast) = 16

Uniform sannsynlighetsmodell

Alle utfallene er like sannsynlige
Sannsynlighet=Antall gunstige utfallAntall mulige utfall

Myntkast – kast med terning – lotto - trekk av kort fra kortstokk

Hendelse

Sammensatt av ett eller flere utfall

En hendelse i terningkast kan være at antall øyne er to eller tre

Den generelle addisjonssetningen

PAB=PA+PB-PAB

Addisjonssetningen når A og B ikke har felles utfall

PAB=PA+PB

Ingen utfall er med både i A og B

Produktsetningen for uavhengige hendelser

PAB=PA·PB

Gjelder også når det er flere uavhengige hendelser

Produktsetningen

PAB=PA·PB|A

Sist faglig oppdatert 01.10.2018
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Sannsynlighet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter