Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Her kan du lære om hvordan vi bruker et Venndiagram for å gjøre en systematisk opptelling. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

    • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar