Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Fagartikkel

Beregne sannsynligheter ved å bruke tabeller

Tabeller kan vi ha nytte av når vi skal regne ut sannsynligheter.

LK06

Kast av to terninger. Sum antall øyne

Forsøk

Tabell terningkast

Kast to terninger, en rød og en blå, og beregn summen av antall øyne.

Hva er sannsynligheten for at summen av antall øyne er 8?
Hva er sannsynligheten for at summen av antall øyne er 12?

Utfallsrommet er illustrert i tabellen til høyre. Det er 36 mulige utfall. Grønn rute i tabellen viser 3 øyne på blå terning og 2 øyne på rød terning. De gule rutene viser at det er 5 kombinasjoner som gir summen 8, mens oransje rute viser den ene kombinasjonen som gir sum øyne lik 12.

PSummen av antall øyne er 8=gm=536PSummen av antall øyne er 12=gm=136

Kast av to terninger. Produktet av antall øyne

Forsøk

terningkast produkt.tabell.

Kast to terninger, en rød og en blå, og beregn produktet av antall øyne.

Hva er sannsynligheten for at produktet av antall øyne er 12?
Hva er sannsynligheten for at produktet av antall øyne er større enn 12?

Utfallsrommet er illustrert i tabellen til høyre. Det er 36 mulige utfall. De gule rutene viser at det er 4 kombinasjoner som gir produktet 12, mens oransje rute viser at det er 13 kombinasjoner som gir produkt større enn 12.

PProduktet av antall øyne er 12=gm=436=19PProduktet av antall øyne er større enn 12=gm=1336

Fargeblindhet. Krysstabell

Fargeblind

Personer med normalt fargesyn skal i dette bildet se tallet 6. Personer som er fargeblinde for røde og grønne nyanser, ser ikke noe tall.

På en skole går det 840 elever, 360 jenter og 480 gutter. Det viser seg at 34 av guttene er fargeblinde mens bare 5 av jentene er fargeblinde.

Denne teksten beskriver to ulike egenskaper ved elevene på skolen. En elev er en gutt eller en jente - og en elev er fargeblind eller ikke fargeblind.

For å klare å telle opp gunstige og mulige utfall er det da lurt å sette opp en krysstabell.


Jenter

Gutter

Sum

Fargeblinde

5

34

39

Normalt fargesyn

355

446

801

Sum

360

480

840

Vi trekker en tilfeldig elev ved skolen.

Alle elevene har like stor sannsynlighet for å bli trukket ut. Vi har altså en uniform sannsynlighetsmodell, og regelen om gunstige og mulige kan brukes.

Hva er sannsynligheten for at eleven er en fargeblind jente?
Hva er sannsynligheten for at eleven er en fargeblind gutt?
Hva er sannsynligheten for at eleven er en gutt når vi vet at vi har trukket en elev som er fargeblind?

PFargeblind jente=5840PFargeblind gutt=34840PGutt når vi vet at eleven er fargeblind=3439

Hundekappløp

Hundekappløp.tabell

Du skal nå spille et spill med to terninger sammen med noen medelever. Du trenger også et spilleskjema som vist til høyre.

Elleve hunder deltar i et hundekappløp. Hundene er nummerert med startnumre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Hver deltaker velger seg ut en hund.

En av deltakerne begynner å kaste de to terningene. Summen av antall øyne summeres. Hvis antall øyne er 4 og 5 på de to terningene, er summen lik 9 og hund nummer 9 rykker en plass fram. Dette markeres med et kryss i ruten over tallet 9 i spilleskjemaet.

Neste deltaker kaster så terningene, og hvis summen av antall øyne blir 5, rykker hund nummer 5 fram en plass. Dette markeres med et kryss i skjemaet.

Slik fortsetter spillet. Den hunden som først kommer i mål, har vunnet. Da avbrytes spillet.

Hvilken hund ville du satset på?

Hundekappløp
Sist oppdatert 27.09.2018
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen