Hopp til innhold

Veiledning

Eksamen i matematikk

I matematikk kom det ny eksamensordning våren 2015, hvor det stilles krav til bruk av digitale verktøy. I menyen til alle matematikkfag på NDLA finner du nedlastbare filer med eksamensløsninger og oppgaveløsninger som du kan bruke på eksamen. Her kan du også se hvordan de digitale verktøyene blir brukt.

Trekkfag

I matematikk kan elever trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt, med unntak av Vg 1 yrkesfaglig utdanningsprogram, hvor skriftlig eksamen er lokalgitt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt i alle fag.

Muntlig eksamen

Jente som er oppe til muntlig eksamen. Foto.

Trekking av fag blir bekjentgjort 48 timer før eksamen. Forberedelsestiden med et kjent tema eller en problemstilling, starter 24 timer før eksamen. Ut fra dette temaet, skal eleven forberede et foredrag som ikke bør utgjøre mer enn 1/3 av eksamen, som varer inntil 30 minutter. Foredraget brukes som utgangspunkt for samtale, men spørsmålene skal stilles slik at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse i størst mulig del av læreplanen. Se flere detaljer på udir.no på siden Lokalt gitt eksamen i videregående opplæring, men de ulike fylkene har også egne retningslinjer for muntlig eksamen.

Forberedelse til skriftlig eksamen

Du bør gjøre deg kjent med Eksamensveiledninger i matematikk for videregående fra udir.no utgitt av Utdanningsdirektoratet. Den gjelder for alle skriftlige sentralt gitte eksamener både for studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Du bør også laste ned og løse Utdanningsdirektoratets Eksempeloppgaver i matematikk - udir.no for ditt fag etter ny eksamensordning i matematikk fra våren 2015.

Heading med overskrift til eksamensveiledning i matematikk. Skjermbilde.

Formelark. Skjermbilde.
Eksamen Del 1

I eksamensveiledningen er det listet opp «Formler som skal være kjent ved Del 1 av eksamen» for de enkelte fag. Disse formlene kan du også laste ned fra sidene med eksamensoppgaver i det aktuelle faget på NDLA. Du må sørge for at du behersker disse formlene.

Eksamen Del 2

Du kan her bruke alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon med andre. Skolene kan velge å gi elevene tilgang til NDLA sine nettsider, men ikke internettilgang som gir muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre under eksamen.

Derfor kan det være lurt på forhånd å laste ned pdf-utgavene av følgende dokumenter, som du finner i menyen hos alle matematikkfagene på NDLA:

  • Eksamensløsninger
  • Oppgaveløsninger

Lær deg å bruke innholdsfortegnelsen for å navigere i pdf-dokumentene.

Utklippsverktøy. Skjermbilde.

Vi anbefaler at du leverer del 2 på eksamen digitalt, hvor du bruker «Utklippsverktøy» og kopierer fra GeoGebra inn i ett tekstbehandlingsdokument. Se siden Digital levering av eksamensbesvarelsen for mer om dette.

Lykke til med eksamen!
Sist faglig oppdatert 06.11.2018
Skrevet av Kristin Bøhle og Olav Kristensen

Læringsressurser

Nedlastbare oppgavefiler, eksamensløsninger og veiledninger

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter