Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kroneverdi, reallønn og nominell lønn

Oppgavene kan løses med alle hjelpemidler hvis det ikke står noe annet.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

2.1

Fyll inn kroneverdiene i tabellen nedenfor.

År 1980 1990 2000 2010 2015 2017
Konsumprisindeks 28,7 59,9 75,5 92,1
100 105,5
Kroneverdivis fasit
År 1980 1990 2000 2010 2015 2017
Konsum-prisindeks 28,7 59,9 75,5 92,1 100 105,5
Krone-verdi 10028,73,48
10059,91,67
10075,51,32
10092,11,09
100100=1

100105,50,95

2.2

I 1950 var kroneverdien 18,87. Hva var konsumprisindeksen i 1950?

vis fasit

Konsumprisindeksen i 1950 var 10018,875,30

2.3

Miriam fikk 1000 kroner i lommepenger i 2016. Hvor mye måtte hun få i lommepenger året etter dersom kjøpekraften hennes skulle være lik som i 2016?

vis fasit

Konsumprisindeksen økte fra 103,6 til 105,5 fra 2016 til 2017.

Setter opplysningene opp i en tabell for å få oversikt.

Lommepenger Indeks
2017 x kr
105,5
2016
1 000 kr
103,6

Finner vekstfaktoren for endringen i indeksen.

105,5103,61,018

Miriam må få 1 000 kr·1,018=1 018 kr i lommepenger i 2017 dersom kjøpekraften hennes skal være lik som i 2016.

2.4

Du kan beregne prisendringer selv på skolesiden til Statistisk sentralbyrå

Finn løsningen på oppgaven ovenfor ved å bruke kalkulatoren på skolesiden.

Prøv kalkulatoren ved å sette inn noen andre beløp og år.

2.5

I 2000 hadde Erlend en nominell lønn på 345 300 kroner. Året etter var lønnen 369 000 kroner. Konsumprisindeksen i 2000 var 75,5 og i 2001 var indeksen 77,7.

a) Finn reallønnen til Erlend disse to årene.

vis fasit

Bruker formelen for reallønn på året 2000.

  x345 300 = 10075,5345 300·x345 300=100·345 30075,5       x=457 351

Reallønnen til Erlend i 2000 var 457 351 kroner.

Bruker formelen for reallønn på året 2001.

  x369 000 = 10077,7369 000·x369 000=100·369 00077,7       x=474 903

Reallønnen til Erlend i 2000 var 474 903 kroner.

b) Finn den prosentvise endringen i reallønnen i denne perioden.

vis fasit

Prosentvis endring i reallønnen fra 2000 til 2001:

474 903-457 351457 351·100 %3,84 %

2.6

Reallønnen til Eirin var 575 919 kroner i 2006. Konsumprisindeksen var da 84,2.

Finn nominell lønn til Eirin i 2006.

vis fasit

Vi gjør som i det ene eksempelet på teorisiden og snur formelen for reallønn på hodet.

  x575 919 = 84,2100575 919·x575 919=84,2·575 919100       x=484 924

Den nominelle lønnen til Eirin i 2006 var 484 924 kroner.

2.7

Grethe tjente 445 235 kroner i 2016 og 455 538 kroner i 2017. Konsumprisindeksen i 2016 var 103,6 og i 2017 var den 105,5.

a) Finn reallønnen til Grethe i 2016 og i 2017.

vis fasit

Bruker formelen for reallønn på året 2016.

  x445 235 = 100103,6445 235·x445 235=100·445 235103,6       x=429 764

Reallønnen til Grethe i 2016 var 429 764 kroner.

Bruker formelen for reallønn på året 2017.

  x455 538 = 100105,5455 538·x455 538=100·455 538105,5       x=431 790

Reallønnen til Grethe i 2017 var 431 790 kroner.

b) Hvilket år hadde Grethe størst kjøpekraft?

vis fasit

Reallønnen var høyest i 2017. Kjøpekraften var dermed høyest i 2017.

c) Hva måtte lønnen til Grethe ha vært i 2017 dersom hun skulle ha lik kjøpekraft som året før?

vis fasit

Dersom kjøpekraften i 2017 skulle vært den samme som i 2016, måtte reallønnen i 2017 vært lik reallønnen i 2016. Det vil si at lønnen måtte øke like mye som konsumprisindeksen.

Vi setter x lik det lønnen i 2017 skulle ha vært og setter opplysningene inn i en tabell for å få oversikt.

Lønn Indeks
2017 x kr
105,5
2016
445 235 kr
103,6

  x445 235 = 105,5103,6445 235·x445 235=105,5·445 235103,6       x=453 401

Grethe måtte ha en lønn på 453 401 kroner i 2017 dersom kjøpekraften skulle være den samme som i 2016.

Oppgaven kan også løses ved å bruke formelen for reallønn der vi bruker reallønnen for 2016 fra oppgave a) og konsumprisindeksen for 2017.

2.8 (Eksamen 1MY, Høsten 2006. NB! Basisåret er 1998 her.)

Konsumprisindeksene var 113,3 i 2004 og 115,1 i 2005. Katrine hadde en årslønn på 375 200 kroner i 2004.

Hun fikk tre ulike tilbud om lønnsøkning for 2005:

  • Ny årslønn på 388 500 kroner
  • Et tillegg som gjør at hun beholder reallønnen
  • En lønnsøkning på 3,5 %

Gjør nødvendige beregninger, og avgjør hvilket av tilbudene som er best.

vis fasit

(Det er flere ulike måter her å gå fram på for å få sammenliknet de tre tilbudene.)

Ny årslønn ved en økning på 3,5 % blir

375 200 kr ·1,035=388 332 kr

En økning på 3,5 % er noe dårligere enn tilbudet på 388 500 kroner. Tilbudet om lønnsøkning på 3,5 % forkastes.

Det vil lønne seg for Katrine å gå for tilbudet med å beholde reallønnen dersom reallønnen for tilbudet på 388 500 blir mindre enn reallønnen i 2004.

Bruker formelen for reallønn på året 2004.

  x375 200 = 100113,3375 200·x375 200=100·375 200113,3       x=331 156

Reallønnen til Katrine i 2004 var 331 156 kroner.

Bruker formelen for reallønn på tilbudet på 388 500 kroner for året 2005.

  x388 500 = 100115,1388 500·x388 500=100·388 500115,1       x=337 533

Reallønnen i 2005 var 337 533 kroner med tilbudet om 388 500 kroner i lønn. Reallønnen til Katrine er dermed høyest i 2005.

En ny årslønn på 388 500 kroner er dermed det beste tilbudet.

Sist oppdatert 09.01.2019
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Økonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Ekstern læringsressurs