Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om kroneverdi, reallønn og nominell lønn?

LK06
Sist oppdatert 27.11.2018
Skrevet av Elisabet Romedal

Læringsressurser

Økonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?