Hopp til innhold

Oppgave

Addisjon og subtraksjon av brøker

Løs oppgavene nedenfor uten hjelpemiddel hvis det ikke står noe annet.

1.2.1

Utvid brøkene slik at de får like nevnere.

5127311188913615234

vis fasit

Fellesnevneren er 36. Utvider brøkene slik at alle brøkene får 36 i nevner.

5·312·3=15367·123·12=843611·218·2=22368·49·4=223613·66·6=783615·182·18=270363·94·9=2736

1.2.2

a) Forkort brøkene.

61221330186984672420384256

vis fasit

612=6:612:6=12213=21:33:3=73018=30:618:6=5369=6:39:3=23846=84:66:6=1472420=72:2420:2=36:2210:2=18:3105:3=635384256=384:2256:2=192:2128:2=96:264:2=48:232:2=24:816:8=32

b) Bruk et digitalt hjelpemiddel til å kontrollere svarene du fikk i a)

1.2.3

Trekk sammen.

a) 12+23-14

b) 43+2-17

c) 1-12+49-34+718

vis fasit

a) 1·62·6+2·43·4-1·34·3=612+812-312=6+8-312=1112

b) 43+2-17=4·73·7+2·211·21-1·37·3=28+42-321=6721

c)

1·361·36-1·182·18 + 4·49·4-3·94·9+7·218·2=36-18+16-27+1436=21:336:3=712

Sist faglig oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Algebraiske uttrykk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter