Hopp til innhold

Fagartikkel

Definisjoner og regnereglene for potenser - Oppsummering

Definisjonene og regnereglene for potenser må læres!

LK06

Definisjoner

La a være et reelt tall forskjellig fra null og n et naturlige tall

an = def a·a·a·...·an ganger                  a-n = def 1an               a0 = def 1                          

Regneregler

La a og b være reelle tall forskjellig fra null og la m og n være hele tall

 am·an=am+n                     aman=am-na·bn=an·bn          abn=anbn      anm=am·n                               

Sist oppdatert 21.08.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Potenser og kvadratrøtter