Hopp til innhold

Oppgave

Tall på standardform

Regn oppgavene for hånd hvis det ikke står noe annet.

1.1.8 Skriv disse tallene på standardform

a) 2 000 000

vis fasit

=2·106

b) 1 200 000

vis fasit

=1,2·106

c) 34 000

vis fasit

=3,4·104

d) 123 400 000

vis fasit

=1,234·108

1.1.9 Skriv disse tallene på standardform

a) 0,002

vis fasit

=2·10-3

b) 0,000 023

vis fasit

=2,3·10-5

c) 0,046

vis fasit

=4,6·10-2

d) 0,000 000 678

vis fasit

=6,78·10-7

1.1.10 Regn ut og skriv svaret på standardform

a) 2,5·105·6,0·103

vis fasit

=2,5·6,0·103+5=15,0·108=1,5·109

b) 9,2·105·2000

vis fasit

=9,2·105·2·103=9,2·2·103+5=18,4·108=1,84·109

c) 7,5·10-5·2,0·10-3

vis fasit

=15·10-5-3=1,5·10-7

d) 25·1050,5·10-3

vis fasit

=25·1055·10-4=5·105-(-4)=5·109

e) 2,5·105·6,0·1030,5·107

vis fasit

=2,55·105·6,0·1030,5·107=30·105+3-7=3,0·102

f) 5·10-5·1,2·1036·10-3

vis fasit

=6·10-5+36·10-3=10-2--3=101=10

g) 5000·0,0006250000

vis fasit

=52·103·6·10-42,5·105=12·103-4-5=12·10-6=1,2·10-5

h) 25·105·0,00077·10-3·25000

vis fasit

=25·105·7·10-47·10-3·25·103=105-4--3-3=101=10

Tall på standardform i GeoGebra

I GeoGebra bruker vi kommandoen «Standardform[<tall>]» eller «Standardform[<Tall>,<Gjeldende siffer>]» for å skrive et tall eller regneuttrykk på standardform. I GeoGebra benyttes også bokstaven «E» for tierpotens.

1.1.11 Løs i GeoGebra

Når vi snakker om avstander i universet, bruker vi ofte betegnelsen lysår. Et lysår er den avstanden lyset tilbakelegger i løpet av ett år. Lyset har en fart på 300 000 km/s.

a) Hvor mange kilometer er et lysår?

vis fasit
Standarform,tall, antall variabler. CASutklipp.

1 lysår = 9,5·1012 km

Lyset bruker 4 timer og 25 minutter mellom jorda og dvergplaneten Pluto.

b) Hva er avstanden mellom jorda og Pluto?

vis fasit
Standarform,tall, antall variabler. CASutklipp.

Avstand = 300 000 km/s · (4·60+25)·60 s
 4,8·109 km

1.1.12 Løs i GeoGebra

I oktober 2008 produserte Norge 2,2 millioner fat råolje daglig. Vi regner med en pris på råolje på 400 kroner/fat.

a) Hvor mange milliarder kroner var verdien av oljeproduksjonen på denne måneden?

vis fasit
Standarform,tall, antall variabler. CASutklipp.

Verdien av oljeproduksjonen var

400 kroner/fat · 2,2·106 fat · 31 
2,7·1010 kroner = 27·109 kroner
= 27 milliarder kroner

I internasjonal oljeomsetning svarer et fat til 42 US Gallons eller 158,987 L .

b) Hvor mange liter råolje produserte Norge denne måneden? Gi svaret på standardform.

vis fasit
Standarform,tall, antall variabler. CASutklipp.

Produksjonen var på
158,987 L/fat · 2,2·106 fat · 311,1·1010 L

Det ble hevdet at råoljereservene på norsk sokkel i 2008 var på 919 millioner kubikkmeter råolje.

c) Hvor mange fat olje svarer dette til?

vis fasit
Standarform,tall, antall variabler. CASutklipp.

Det svarer til 5,8·109 fat.

Regn med samme oljeproduksjon som i oktober 2008.

d) Hvor lenge vil oljereservene vare med en slik utregning?

vis fasit
Standarform,tall, antall variabler. CASutklipp.

De vil vare i

9,19·1011 L1,084·1010 L/måned · 12 måned/år7,06 år

Sist oppdatert 09.10.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Potenser og kvadratrøtter