Hopp til innhold

Oppgave

Hva lærte du i filmen om Flåtestad skole?

 1. Hvilken pris har denne skolen vunnet, og hvorfor?
 2. Hvordan beskrives miljøet på denne skolen?
 3. Hva er aldersblandede basisgrupper?
 4. Hvordan kan rollespill hjelpe elevene til å få et bedre miljø?
 5. Hva menes med nulltoleranse for mobbing?
 6. Hvordan er skolen bygd, og hvordan virker dette på miljøet?
 7. Hvilket mål har denne skolen for hver enkelt elev?
 8. Hva menes med læreplanens generelle del?
  – Klarer du å finne læreplanens generelle del?
  – Les planen og diskuter innholdet i klassen.
 9. Hva kan du finne ut om Dronning Sonjas skolepris?
 10. Hva er likeverd og inkludering?
Sist faglig oppdatert 04.10.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Konflikter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter