Hopp til innhold

Fagartikkel

Konflikter i profesjoneller relasjoner

Konflikter kan f.eks. være med en lede, kollegaer eller barnas foresatte. I en konflikt er det alltid minst to parter. Konfliktene kommer gjerne av at man har ulike holdninger, verdier, ønsker, interesser eller behov.

LK06
To voksne perker i hver sin retning. Bilde.

Vi tenker ofte på konflikter som bare negativt, men uenighet og konflikter er også en kilde til vekst, utvikling og framgang. Som fagarbeider trenger du en profesjonell måte å takle konflikter på. Når det er mulig, bør du hindre at konflikter oppstår.

Eksempel

  • To ansatte i samme barnehagen ønsker ferie den samme uka, men bare én av dem kan få ferie.
  • Ledelsen i barnehagen ønsker å innføre totalforbud mot røyking i arbeidstida, også i pausen. To av de ansatte må ha røykepause hver dag.

Når vi skal løse konflikter er det nødvendig å finne ut hva vi er uenige om viktig å vise respekt for hverandre viktig å kommunisere tydelig.

Hvilken strategi vi velger, henger sammen med flere ting, for eksempel tidligere erfaringer med konflikter, vår personlighet, hvor viktig resultatet av konflikten er, og hvilken posisjon vi har – leder, ansatt, forelder og så videre. Konflikter bør løses på en måte som alle kan akseptere.

Strategier

Vi bruker alle ulike strategier når vi kommer opp i konflikter. Johnson og Johnson (1994) og Hjeraker (1984) har delt strategiene vi bruker, inn i fem hovedstrategier:

Trekke seg tilbake

Vi trekker oss unna konflikten og lar andre ordne opp. Det er ikke så nøye hvilket utfall konflikten får.

Glatte over

Vi kan gi etter for andres ønsker, og blir litt overflatisk i samhandling med de andre.

Inngå kompromiss

Vi gir og får, og møtes på halvveien. Vi prøver å finne en minnelig løsning for alle parter.

Bruke tvang

Dersom vi er veldig opptatt av resultatet, for eksempel å få fri i jula, fokuserer vi på å tvinge viljen vår gjennom. Dette kan ødelegge vennskap og samarbeidsklima.

Konfrontere

Vi går rett inn i konflikten for å finne en god løsning, og slik tar vi vare på både det gode resultatet og den gode relasjonen. Vi får alle interesser på bordet, involverer alle parter og bruker kreativiteten for å finne løsninger som alle kan være fornøyde med.

Jeg-budskap

Dersom du selv er i en konflikt, er det lurt å bruke jeg-budskap. I stedet for å si «Vi burde lage bedre planer», kan du si «Jeg ønsker at vi skal se på aktivitetsplanene våre». Dette gjør kommunikasjonen tydeligere.

Noen tips

Søk hjelp hos leder dersom du ikke klarer å løse konflikten selv. Sett av god tid til å finne ut hva problemet er, og til å utarbeide løsningsforslag. Tenk trinnvis dersom problemet er stort. Finn ut hva dere er enige om. Prøv å unngå situasjoner der én part taper, og én part vinner.

Kilder til denne sida: Eide og Eide: Kommunikasjon i relasjoner, 1996. Forebygging.no

Sist oppdatert 25.09.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Konflikter