Hopp til innhold

Fagstoff

Konflikter i barnehagen

Barnets utviklingsnivå avgjør hvordan du som voksen bør handle. Mange av konfliktene i barnehagen er knyttet til barnas lek. Det er viktig å skille mellom sak og person i konfliktsituasjoner.

Sur jentunge på moderne benk. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

I en konfliktsituasjon ser du som voksen kanskje ikke selve hendelsen, eller du er vitne til bare en del av hendelsen. Du må derfor prøve å finne ut hva som har skjedd, ved å la begge parter fortelle sin versjon (avhenger noe av alder). Det viktigste er sjelden hva som har skjedd, men hvordan du kan hjelpe barna med å finne en løsning slik at ingen av partene føler seg som tapere.

Vi voksne skal være helt klare på at det var handlingen som ikke var god. Barnet som person er god!
[1]

Ta barnas opplevelser på alvor i konfliktsituasjonen, lytt til det barna har å si, og prøv å få til en dialog som gir barna mulighet til å løse konflikten selv. Dersom barna ikke klarer å løse konflikten selv, må de voksne finne måter å hjelpe dem på. Det er viktig at voksne er bevisst på forskjellen mellom å «sladre» og å be andre om hjelp. Holdningen den voksne har og viser i en slik situasjon, er avgjørende for barnets videre utvikling.

Eksempel

To barn sitter i sandkassa med hver sin spade. Den ene tar begge spadene. Det andre barnet roper på en voksen.

Voksen A har holdningen «Dette er utidig mas og egentlig noe han burde ha ordnet opp i selv».
Voksen B har holdningen «Dette er noe han trenger hjelp til å løse».
Hva den voksne tenker, har stor betydning for hva slags erfaring barna får av episoden. Det har også betydning for det videre arbeidet på avdelingen:
Voksen A tar kanskje opp på neste avdelingsmøte at det er mye sladder og mas for småting på avdelingen.
Voksen B tar kanskje initiativ til å sette fokus på selvhevdelse og punktet «Hjelpe barnet til å gi klar melding til andre når det er på sin plass».
Den voksnes holdninger kommer her helt tydelig fram og får konsekvenser for barna. [2]

Barn i barnehagealder trenger å lære og trenger å trene på å løse konflikter på en god måte. [bib]66347[/bib]

Barn som trives godt sammen, bør få lov til å leke sammen. Da finner de regler i leken, og det oppstår få konflikter. Vi må likevel sikre at ingen barn blir utenfor, og vi må sørge for at barna også får trening i å leke med de barna som de har mindre til felles med. Som voksen har du et ansvar for å få gruppa til å fungere. Ved å være bevisst på hva som skjer i gruppa, og ved å hjelpe de barna som trenger hjelp til å komme inn i gruppa, kan du forebygge mange konflikter. Se mer om dette i filmen under.

Du kan forebygge mange konflikter ved å være i forkant

  • Dersom du vet at Oskar og Inge alltid krangler om bamsekoppen, kan du velge å bruke mer nøytrale kopper eller ha bare bamsekopper.
  • Dersom du vet at det blir krangel om hvem som skal gå først når dere er på skogstur, kan du sammen med barna lage en morsom lek der dere bytter på å gå først.

Utfordringer til deg

Oppgaver til "Konflikter i barnehagen"
  1. Gi eksempler på konflikter som kan oppstå i en barnehage.
  2. Forklar følgende setning: «Barnets utviklingsnivå avgjør hvordan du som voksen bør handle i konfliktsituasjoner.»
  3. Hvordan kan vi skille mellom sak og person i en konfliktsituasjon?
  4. Les eksemplet fra sandkassen. Diskuter de to ulike måtene å reagere på. Hvordan ville du ha reagert?
  5. Hva er «den gylne regelen»?
  6. Hva menes med at ingen bør gå ut av en konflikt som tapere?
  7. Hva kan du gjøre for å få ei gruppe til å fungere godt?
  8. Hvordan kan du forebygge konflikter?
CC BY-SASkrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 17.01.2019

Læringsressurser

Konflikter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter