Hopp til innhold

Fagartikkel

Veiledning

Veiledning er en målrettet samtale som skal skape refleksjon. Den som får veiledning, skal få mulighet til å finne sine egne svar og løsninger. Når du veileder andre, er det viktig å tenke på at det er den som blir veiledet, som skal være mest aktiv i samtalen.

LK20LK06
undrende dame foran fargerike dører. Foto.

Vi foreslår at du starter med å repetere fagstoffet om veiledning fra Vg1 helse- og oppvekstfag. Dette finner du i lenkesamlingen, der du også finner en tekst om veiledning fra NDLA Norsk.

Veiledning er et stort fagområde som du kan finne mye spennende litteratur om. På denne sida finner du fagstoff om:

 • det å veilede andre
 • det å bli veiledet

Veiledning er i utgangspunktet en frivillig aktivitet mellom likeverdige personer.
Graden av frivillighet er forskjellig, for eksempel har en del studenter pålagt veiledning i studiene sine. Også i situasjoner knyttet til spesialpedagogikk og omsorgssvikt kan veiledningen være en mer eller mindre pålagt aktivitet.

Vi foreslår at veiledning av studenter inneholder disse punktene:

 • Forberedelse:

  Den som skal veiledes, fyller ut et veiledningsdokument.

 • Førveiledning:

  Vi tar utgangspunkt i veiledningsdokumentet. Førveiledning bør skje så tidlig at det er rom for å gjøre endringer.

 • Gjennomføring:

  Veileder er observatør.

 • Etterveiledning:

  Etterveiledning skje så raskt som mulig etter at aktiviteten er gjennomført.

  – Hvordan gikk det?

  – Hva kunne ha vært gjort på en annen måte?

  – Hva fungerte godt?

  – Planer videre?

Å veilede andre

I arbeidet ditt som barne- og ungdomsarbeider kan du komme i situasjoner der du må veilede andre. De kan trenge veiledning når det gjelder

 • barn og unge
 • foreldre
 • andre ansatte

Å veilede vil si å hjelpe en annen slik at han eller hun selv kommer fram til sin egen løsning. Gjennom veiledning skal du hjelpe den andre til selv å kunne vurdere, sette grenser og gjøre egne valg. Veiledning skal gi mulighet for refleksjon og diskusjon.

Når du skal veilede andre, må du ha kunnskaper om det du skal veilede i. Det er viktig at du holder deg innenfor ditt kompetanseområde når du veileder.

Som barne- og ungdomsarbeider må du opptre profesjonelt. Vær oppmerksom på at du som voksen er et forbilde, og at den du veileder, speiler seg i dine reaksjoner.

Les om veiledning knyttet til seksualitet i lenkesamlingen.

Å bli veiledet

For å utvikle deg som fagarbeider er det viktig at du kan ta imot veiledning. Kollegaveiledning er lærerikt både for den som får veiledning, og for den som er veileder.

Det beste er å bli enige om en struktur på veiledningen før veiledningen starter. Aktuelle ting å avklare kan være:

 • Når og hvor skal veiledningen foregå?
 • Hvor ofte skal du ha veiledningstimer?
 • Hva kreves av forarbeid? Skal du fylle ut et veiledningsdokument?
 • Hvem skal delta?
 • Hvilket tema skal dere ta opp? Hva skal dere fokusere på?
  Det er lurt å ikke be om veiledning på «alt» samtidig.
 • Det er viktig å avklare taushetsplikt.
 • Skal det brukes noen hjelpemidler som for eksempel referat fra foreldresamtaler eller observasjoner av barna?
 • Er veiledningen en del av et arbeid som skal vurderes?

Eksempel på spørsmål du kan få under veiledning før en aktivitet:

 • Hva ønsker du å oppnå med denne aktiviteten?
 • Hvilke arbeidsformer vil du velge for å inkludere alle barna?
 • Hva trenger du kunnskap om for å mestre denne oppgaven?
Eksempel på spørsmål du kan få under veiledning etter en aktivitet:
 • Hvordan opplevde du at denne økta gikk?
 • Per kom ikke inn i gruppa, hva kunne vi gjort med det?
 • Hva har du lært av denne økta?

Veiledning

Under finner du en film som viser deler av veiledningsprosessen. Se filmen.

Utfordringer til deg

Oppgaver til veiledning
 1. Repeter tekstene om veiledning fra Vg1. Svar på spørsmålene og se filmen som ligger der dersom du har behov for det.
 2. Hvordan defineres veiledning?
 3. Hva er forskjellen på å gi veiledning og å få veiledning?
 4. Hvorfor er det viktig å være likeverdige personer i en veiledningssamtale?
 5. Hvilke egenskaper er det lurt å ha i en veiledningssituasjon?
 6. Er det forskjell på hvilke egenskaper som er viktige når du gir veiledning, og når du får veiledning?
 7. Hva skal til for at du og veileder skal føle dere likeverdige?
 8. Les teksten om veiledning knyttet til seksualitet.
 9. Se filmklippet «Ungdomsveileder Petra Røise på TV Follo». Hvilke råd gir hun til veiledning av ungdom?
 10. I lenkesamlingen finner du to filmer om veiledning av ungdom. Se begge og diskuter den veiledningen du ser på filmene.
Oppgaver til filmen "Veiledning"

Barne- og ungdomsarbeideren

 1. I starten av filmen sier veilederen: «I dag tenkte jeg at veiledningen skulle handle om.» En annen måte å starte en veiledningstime på er: «Hva ønsker du at vi skal snakke om i dag?» Gå sammen to og to og prøv ut disse to måtene å starte en veiledning på. Hva opplever dere som best? Begrunn svaret.
 2. Her ser du at veilederen og barne- og ungdomsarbeideren lager en plan i fellesskap. Hva er fordelene og ulempene med det?
 3. Når barne- og ungdomsarbeideren sier at han vil bruke konkreter, er veilederen raskt ute med å si: «Her har vi konkretene.» Hva kunne hun ha oppnådd ved å si: «Hvilke konkreter har du tenkt å bruke?»
 4. Hva er hovedhensikten med veiledning?
 5. Hva betyr det å være likeverdige?
 6. Hvorfor er det viktig å være to likeverdige personer i veiledningssamtalen?
 7. Hvordan får veilederen barne- og ungdomsarbeideren til å reflektere rundt oppstart og avslutning på samlingsstunden?
 8. Når barne- og ungdomsarbeideren sier at han gruer seg litt til å dramatisere og synge foran de voksne, så forteller veilederen at det er det mange andre også som gjør. Hva ville hun oppnådd ved å si: «Er det noe vi kan gjøre for at du skal grue deg mindre?»
 9. Hvorfor tror du det er viktig å ha en slik førveiledning før en aktivitet?
 10. Hvem lærer av veiledningsprosessen?
 11. Tenk deg at du er veileder. Hvilke spørsmål ville du stilt i en samtale etter at samlingsstunden var ferdig.

Helsefagarbeideren

 1. Hvordan tror du det er å veilede andre som er på samme alder som deg selv?
 2. Hvorfor er det viktig å la den enkelte komme med sine tanker og meninger?
 3. Hvorfor er kjemi viktig i valg av veileder?
 4. Hvilke kunnskaper trenger den som skal veilede?
Sist oppdatert 17.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Konflikter