Hopp til innhold

Fagartikkel

Å være rollemodell i ei gruppe

Vi overfører holdninger, normer og verdier til barna gjennom det vi sier og gjør. Å se opp til noen er en del av sosialiseringsprosessen. Barn og ungdom tar etter de voksne – både det vi sier, og det vi gjør. De tolker kroppsspråk, stemmeleie og ansiktsuttrykk for å se hvilke tilbakemeldinger vi gir dem.

Mann med barn. Bilde.

Siden barn og unge som regel tilbringer flere timer av hverdagen i barnehage, skole og skolefritidsordning enn hjemme med foreldrene, får barne- og ungdomsarbeideren en svært viktig rolle som forbilde.

En undersøkelse som to psykologer gjorde i en barnehage i Trondheim i perioden 1997–2002, viste at barn henvender seg til voksne omtrent hvert femte minutt. Derfor må vi som er barne- og ungdomsarbeidere, være klar over hvilken innflytelse vi har.

Barn spør imidlertid ikke etter perfekte voksne. De ønsker voksne som bryr seg om dem – som ser og hører dem. Når vi snakker med barna, leser for dem, synger og koser med dem, bidrar vi til at barna får en trygg oppvekst og en god utvikling.

For de større barna er vi også rollemodeller når det gjelder å løse konflikter og vise hva som er akseptabel oppførsel. Unge legger merke til om vi selv lever slik vi lærer dem at de bør. Hvis vi forteller at det er farlig å røyke, men røyker selv, mister advarselen all verdi. Sier vi til barna at det er viktig å spise sunt og regelmessig, mens vi selv slanker oss og nesten ikke spiser, vil de unge oppfatte det også.

Her er noen tips om hvordan vi kan være gode rollemodeller:

 • Vi må oppføre oss pent, være høflige og hensynsfulle mot andre, både voksne og barn.
 • Vi må være konsekvente og sørge for at det er sammenheng mellom det vi sier, og det vi gjør.
 • Vi må være tydelige i det vi mener og gjør.
 • Vi må «se» alle barna og deres ulike egenskaper.
 • Vi må vise at alle er like viktige, og være oppmerksomme på barn med lav status og trekke de passive og sjenerte inn i fellesleken.
 • Vi må reagere når noen blir urettferdig behandlet, ertet eller mobbet.
 • Vi må takle konflikter på en rolig måte, se saken fra begge sider.
 • Vi må være aktive og gjøre ting sammen med barna. Vi trenger ikke være lekekamerater, det holder at vi bare er til stede. Hvis vi går rundt og raker løv om høsten, vil barna kanskje være med og hjelpe til, eller finne på aktiviteter rundt oss.
 • Vi må holde en god tone med de andre voksne i barnehagen, skolen eller skolefritidsordningen. Måten voksne oppfører seg på mot hverandre, smitter over på barna. Selv små negative signaler blir oppfattet.

Utfordringer til deg

 1. Hva er en autoritet?
 2. Drøft forskjellen på å det å være en autoritet og det å være autoritær.
 3. Hvorfor er det viktig å være en god rollemodell i ei gruppe?
 4. Beskriv hva du kan gjøre for å være en god rollemodell?
 5. Hvem er rollemodeller i ei gruppe?
Sist faglig oppdatert 06.08.2018
Skrevet av Einar Gjærevold, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Grupper og kommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter