Hopp til innhold

Fagartikkel

Å bli trygg i barnegruppa

Når barna skal begynne i barnehagen, er de fleste forventningsfulle og stolte. Men barnehagen innebærer en helt ny situasjon for dem. Nå skal de bli kjent med nye mennesker, og de skal få oppleve tilknytning og fellesskap med andre enn familien.

Barn leker. Bilder.

Vanligvis tilpasser barna seg barnehagelivet etter noen dager. Men ingen er like. Noen blander seg med andre med en gang, andre trenger lengre tid. Det som er viktig i begge tilfeller, er at det første møtet med barnehagen gir trygghet og tillit.

Her er noe av det vi kan gjøre for å hjelpe barna inn i det nye fellesskapet:

 • Opprett en primærkontakt i personalet for hvert barn. På den måten har alle barna «sin egen» kontaktperson, som de alltid kan søke til når de trenger det. Primærkontakten er særlig viktig i tilvenningsperioden. Han eller hun har ansvaret for å følge opp «sitt» barn, veilede det og passe på at det slipper til i leken.
 • Ønsk hvert enkelt barn velkommen den første dagen i barnehagen. Si navnet til barnet tydelig. Vis veien til garderoben, der en fast plass venter. Plassen kan være markert med et bilde, en tegning eller et bumerke (for eksempel en sommerfugl, en katt eller en blomst). Slik opplever barnet at det både er sett og ventet, og at barnehagen setter pris på at det kommer.
 • Hold samlingsstund. En av de voksne roper opp navnene til alle, og barna reiser seg når de hører navnet sitt. Kanskje kan den voksne og barnet veksle noen ord, for eksempel om hvor de bor, eller hva favorittleken er. Etterpå kan vi lese høyt fra en fortelling og synge en sang som aktiviserer alle barna. Slik kan den første barrieren brytes.
 • La de eldre barna få være med og ta imot de nye. De kan også være med og vise nykommerne rundt, og vise det de selv synes er morsomt å gjøre. De minste lærer mye av de eldre, og de eldste lærer både å ta hensyn til og å ta vare på de yngre.
 • Avtal med foreldrene at barna kommer regelmessig til barnehagen. Det styrker tilhørigheten til de andre barna og til personalet.
 • Vær tydelig på hva barnehagen forventer av barnet. Alle må vite hva de har å forholde seg til. Det gir barna trygghet å vite hva som gjelder i bestemte situasjoner.
 • Finn på aktiviteter som samler barna. Samlingsstunder der man sitter i ring og synger, skaper fellesskapsfølelse. Det gjør også teater, der flere barn må samarbeide om skuespillet. Vi kan også etablere mindre grupper som holder på med forskjellige aktiviteter: I ett hjørne av rommet kan de som har lyst til å male, samle seg; i et annet kan vi ha et bord hvor de som har lyst til å leke med byggeklosser, kan samle seg, og så videre. Å dra på tur sammen styrker også fellesskapsfølelsen.

Utfordringer til deg

 1. Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider bidra til at barn får en trygg og god start når de begynner i barnehagen?
 2. Hva er en primærkontakt?
 3. Hvorfor er det viktig å «se» hvert enkelt barn?
 4. Hvilke forventninger har du til barn som begynner i barnehagen?
 5. Hvorfor er det ekstra viktig at voksne og barn gjør noe sammen i barnets tilvenningsperiode?
 6. Hvilke aktiviteter ville du valgt å gjøre sammen med barna? Begrunn svaret ditt.
Sist faglig oppdatert 06.07.2018
Skrevet av Einar Gjærevold, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Grupper og kommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter