Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (Utgått) (HS-BUA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Lek og aktivitet

Lek og aktivitet er en stor del av hverdagen til barn og unge. Barnet leker på eget initiativ og er i en flyt av indre motivasjon når leken oppleves som engasjerende.

Litteratur og barn

Vi kan bruke bøker som inspirasjonskilde til mange aktiviteter i barnehage og skole. Det kan være ulike aktiviteter som for eksempel dans, sang og drama.

Læringsressurser

Litteratur og barn