Hopp til innhold

Fagstoff

Musikk i undervisningen

Musikk er viktig for barn og unge. Rytmer kan berolige og inspirere, styrke følelsen av samhørighet, og gjøre det lettere å motta læring.

András Hidas er omreisende musikkpedagog og en populær gjest rundt om på barneskolene i Akershus. Han sier at det finnes rytmer i både musikk og språk, og ønsker at barn skal få erfare og utfolde seg gjennom dem. – Barn har så mye skaperkraft i seg som kan få utløp gjennom musikken, mener han.

I Steinerskolen på Nesodden er musikk en viktig del av undervisningen. For eksempel bruker elevene sang og rytmer til å øve på gangetabellen. Slik lærer de ikke bare med intellektet, men også med kropp og følelser. – Det er mye morsommere å lære matematikk med sang og musikk enn bare med pugging, forteller Viktor på 10 år.

Ofte tar også musikklæreren tak i temaer som elevene er opptatt med i andre fag. Hvis de for eksempel lærer om den franske revolusjonen i historietimene, skaper det nærhet til stoffet, om elevene får lære noen revolusjonssanger fra den tida.

CC BY-NC-SARettighetshaver: Terranova Media
Sist faglig oppdatert 05.01.2016

Læringsressurser

Musikk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter