Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forslag til en samling med musikk

Forslag til samlingsstund med musikk. Dette kan brukes i YFF faget, i annen praksis eller for de som jobber i barnehage.

Rammefaktorer

Eget musikkrom med gitar og piano, en boks rytmeinstrumenter, CD-spiller, CD-plater, og sangbøker, egne puter som barna sitter på. Antall barn og voksne: ti barn i alderen tre til fem år og to voksne, og den ene voksne spiller gitar.


INNHOLD
MÅL/HVORFOR HVORDAN
HVEM
Velkomstsang
«Morn, morn, morn, jeg heter …»
 • Vi lager en god start på samlingen.
 • Vi ønsker hvert enkelt barn velkommen.
 • Vi lar hvert enkelt barn være midtpunkt og bli sett.
Den voksne plasserer alle barna på hver sin pute i en halvsirkel, ønsker alle velkommen og synger et velkomstvers til hvert enkelt barn der navnet til barnet blir sunget.Kari som har samling, og som spiller gitar.
Sang 1
«Lille Petter edderkopp»
 • Barna skal ha felles oppmerksomhet rettet mot edderkoppen.
 • Vi konsentrerer oss om tempo og dynamikk. Barna skal oppleve begrepene stor og liten, sterkt og svakt.
 • Vi leker med tempo og stemmeleie.
Den voksne bruker drama som metode, der edderkoppen ligger gjemt i en kiste og lager masse lyder – sterke og svake lyder som ligner på snorking. Den voksne må dikte og dramatisere en liten fortelling for å fenge barna. For eksempel kan den voksne la barna bli med på å vekke edderkoppen for å gjøre det spennende.

Den voksne synger sangen fort og med lys musestemme, som den lille edderkoppen, og veldig sakte med dyp bjørnestemme.
Den voksne leder samlingen.
Sang 2
«Tomba tomba»
 • Barna skal få lære sangen.
 • Barna får spille på rytmeinstrument.
 • Hele gruppen er i samspill.
 • Barna får jobbe med grunnslagsfølelse og puls.
Den voksne synger sangen for barna, og barna hermer.
Etterpå får hvert barn et rytmeinstrument.
Barna får beskjed om å legge instrumentet foran seg på gulvet og ha hendene i fanget. Når den voksne gir signal, tar barna opp instrumentene og hermer etter den voksne.
Den voksne leder an med grunnslagsfølelsen. Gjenta sangen tre eller fire ganger. Noen steder kan man spille sterkt, andre steder svakt. Når man er ferdig, skal barna legge instrumentene foran seg på gulvet.
Avslutning med
felles sang og lytting til musikk
 • Vi markerer at samlingen skal avsluttes.
 • Vi roer ned og lytter til god musikk.
Barna holder hverandre i hendene i en sirkel, og vi synger sangen «Ikke mere musikk» eller en annen fast avslutningssang.

Barna legger seg på gulvet på ryggen med hodet på puta og lukker øynene. Den voksne setter på en god CD med rolig musikk. Man kan slukke lyset i rommet.
Barna ligger rolig i cirka tre minutter.
CC BY-SASkrevet av Henriette Almåsbakk Skogmo og Laila Katarina Olsen.
Sist faglig oppdatert 27.06.2018

Læringsressurser

Musikk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter