Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (Utgått) (HS-BUA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Oppvekstmiljø

Barn og unge har krav på å vokse opp i trygge omgivelser. De skal ha like tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av hvor de bor. Du skal gjøre deg kjent med hvordan oppvekstmiljøet påvirker barn og unges utviklingsmuligheter.

Forebygging av rasisme og fordommer

Forebygging av rasisme, diskriminering og fordommer krever et kontinuerlig, fokusert og langsiktig arbeid i barne- og ungdomsarbeidet.

Læringsressurser

Forebygging av rasisme og fordommer