Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (Utgått) (HS-BUA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Oppvekstmiljø

Barn og unge har krav på å vokse opp i trygge omgivelser. De skal ha like tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av hvor de bor. Du skal gjøre deg kjent med hvordan oppvekstmiljøet påvirker barn og unges utviklingsmuligheter.

Kultur og religion

Kultur og religion er viktige tema som barnehagen tar tidlig inn i planene sine. Det å vise respekt og forståelse for andre er grunnleggende i utviklingen.

Læringsressurser

Kultur og religion