Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Utvikling

I arbeid med mennesker må du kjenne til hvordan vi utvikler oss og hvordan vi formes av det livet vi lever. Både fysisk, psykisk, følelsesmessig og språklig utvikling er områder som endres gjennom livet.

Ulike forutsetninger for utvikling

Vi utvikler oss hele livet, og noen trenger mer støtte og veiledning enn andre. Noen har medfødte utfordringer, andre har fått dem etter sykdom eller ulykke.

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling