Hopp til innhold

Fagartikkel

Norsk kultur?

Å være trygg på seg selv og sin egen kultur er en viktig forutsetning for å kunne møte andre kulturer på en positiv måte. Når vi snakker om kulturkonflikter, forbinder vi det ofte med land langt borte. Men hva med vårt eget land?

LK20LK06
Bunadskledde kvinner. Nasjonalromantikk. Foto.

Typisk norsk?

Norge blir av mange regnet for å være et typisk skandinavisk land, med en sterk tradisjon som strekker seg flere hundre år tilbake. Vi er stolte av vårt språk og vår kultur.

Vi sier ofte at det finnes en norsk kultur fordi vi deler samme kunnskap, de samme skikkene og den samme historien. Kultur er derfor viktig for hvordan vi oppfatter oss selv, og for hvordan vi oppfører oss i dagliglivet. At vi er trygge på oss selv og vår egen kultur, er viktig for hvordan vi møter mennesker fra andre kulturer.

I vertskapsrollen må man være åpen for andre kulturer. Å tviholde på sin egen kultur er vel og bra, men noen ganger kan det virke mot sin hensikt. Andre kulturer har kanskje mye å tilby.

  • Hvordan kan vi bruke andre kulturer på en positiv måte her i Norge?
  • Hvordan kan det å tviholde på sin egen kultur framstå som negativt?
  • Ville Norge vært et fattigere samfunn uten innvandringen og påvirkningen fra andre kulturer?

To ulike folkegrupper

Mange av innbyggerne er regnet for å være ganske like, men mange glemmer at også vi i Norge har to folkegrupper: nordmenn og samer. De to folkegruppene er svært forskjellige både når det gjelder språk og kultur.

Tenk over

Dessverre ser vi til stadighet at den samiske minoriteten her til lands må kjempe for sine rettigheter og for å bli akseptert i samfunnet. Ordet same har ved flere anledninger blitt brukt som skjellsord.

Hva vil det si å være norsk?

Les mer om hva det vil si å være norsk her

To menn fra forskjellige kulturer. Foto.

Norskfødt med innvandrerforeldre: Kong Harald er født i Norge, men begge foreldrene hans var innvandrere. Kong Olav var født i Danmark og Märtha i Sverige. Noman Mubashir er også født i Norge. Foreldrene hans innvandret til Norge fra Pakistan.

Sist oppdatert 01.02.2019
Skrevet av Hilde Morseth
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Kulturelle særtrekk