Hopp til innhold

Fagartikkel

Plantehormoner

Plantehormoner bidrar til å oversette ytre stimuli til indre responser i planten, og fungerer også som plantens indre kommunikasjonssystem.

LK06

Hva er et plantehormon?

Kjemisk struktur til gibberellin. Illustrasjon.

Kjemisk struktur til plantehormonet gibberellin.

Et plantehormon er et organisk stoff som finnes naturlig i planten, og som selv ved lave konsentrasjoner påvirker vekst og utvikling. Plantehormoner lages i hele planten, spesielt i vekstsoner (meristemer) og i ungt vev i utvikling, og ikke i egne kjertler som hos dyr. Plantehormonene virker vanligvis andre steder enn der de blir laget, og de blir transportert i ledningsvevet eller fra celle til celle.

Plantehormonene koordinerer plantens respons på ulike stimuli. Auxiner, gibberelliner, cytokininer, abscisinsyre og etylen er de mest kjente plantehormonene.

Hvordan virker plantehormoner?

Det er flere stimuli som påvirker plantehormonenes konsentrasjon og transportretning. Plantehormonene binder seg til reseptorer i målcellene. Denne bindingen aktiverer eller deaktiverer gener og fører dermed til stimulering eller hemming av vekst.

Det samme hormonet kan gi ulike effekter avhengig av plante, plantedel og plantens utviklingsstadium. Mange plantehormoner utløser dessuten lignende responser. Hormonene virker ofte sammen, og responsen er avhengig av mengdeforholdet mellom stoffene.

Auxiner

Auxiner er en stor og viktig gruppe plantehormoner med mange virkninger. De stimulerer vekst ved å fremme cellenes lengdevekst og delvis også celledeling. Auxin er spesielt kjent for å styre
planters vekstbevegelser mot lyset (fototropisme). Dette skyldes at auxin beveger seg over til skyggesiden slik at skuddet vokser raskere her.

Auxin er også viktig for dannelsen av røtter og ledningsvev, og for normal frø- og fruktutvikling.

Gibberelliner

Cabernet Franc druer fra Saumur-Champigny, Loire. Foto.

Plantehormonet gibberellin benyttes til druer, både for vekst og dannelse av frukter uten frø.

Gibberreliner gir økt strekningsvekst av stengler. Hormonet stimulerer både til celledeling og til at cellene strekker seg. Plantesorter med dvergvekst har redusert evne til å produsere hormonet. Gibberellin fremmer også frøspiring, blomstring og dannelse av frukter uten frø, og det forsinker aldring og løvfelling.

Cytokininer

Cytokininer er først og fremst kjent for å stimulere celledeling. Siden cytokinin også hemmer aldring, kalles det "ungdomshormonet". Hormonet virker ofte sammen med auxin, blant annet når det gjelder kontroll av toppskudd-dominans ved at cytokinin fremmer vekst av sideknopper. I likhet med flere andre hormoner fremmer også cytokinin dannelse av frukter uten frø og bryter frøhvile.

Abscisinsyre

Tørket plante fra gresskarfamilien. Foto.

En plantes forsvar mot tørke er å å lukke spalteåpningene. Dette styres av hormonet abscisinsyre.

Abscisinsyre er et veksthemmende plantehormon som hovedsakelig virker ved å hemme de andre hormonene. Abscisinsyre dannes når planten utsettes for ulike typer stress, blant annet tørkestress. Hormonet fremkaller frøhvile og knopphvile, og fremmer derfor en dvaletilstand i planten ved ugunstige miljøforhold. Abscisinsyre er også involvert i åpning og lukking av spalteåpninger. Frø som mangler evnen til å lage abscisinsyre, spirer på morplanten (vivipari).

Etylen

Tomater på klase. Foto.

Modne tomater skiller ut gassen etylen, som blant annet fremskynder modning hos umodne frukter i nærheten.

Etylen kalles "aldringshormonet" og fremmer aldring av organer som blad og blomst. Det er viktig for fruktmodning og bladfelling, og det hemmer rot- og lengdevekst.

Etylen er, i motsetning til de andre plantehormonene, en gass, og kan derfor diffundere gjennom lufta og påvirke planter i nærheten. Etylen sørger for at spirende frø har en kort og tykk kimstengel som er tydelig bøyd i spissen. Dette hjelper frøplanten å bryte gjennom jorda. Etylen produseres også ved stress, og er viktig for plantens respons på mekanisk skade og sykdomsangrep.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt

Læringsressurser

Vekst og utvikling hos planter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?