Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver – ekskresjon

I disse oppgavene skal du jobbe med å se sammenhenger mellom utformingen av ekskresjonsorganer, deres funksjon og det miljøet som dyrene lever i. Du må også reflektere over hvordan dyr klarer å opprettholde konstant vann- og ionebalanse i kroppen under ulike miljøforhold.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Tre ulike ekskresjonssorganer.
 1. Hvorfor må dyr ha ekskresjonsorganer?

 2. Hva er de viktigste oppgavene til ekskresjonsorganene?

 3. Hva skjer med cellene til et dyr dersom konsentrasjonen av løste stoffer er høyere inne i cellene enn i vevsvæsken som omgir dem?

 4. Ved utskilling av stoffer benytter dyr både filtrasjon, aktiv transport og reabsorpsjon. Hva forstår du med disse tre begrepene?
  1. filtrasjon
  2. aktiv transport
  3. reabsorpsjon
 5. Diffusjon av gasser hos flatorm. Illustrasjon.

  Diffusjon hos flatorm.

  Enkelte dyr har ikke spesialiserte ekskresjonsorganer. Hvorfor er dette mulig?

 6. Hvilke hovedtyper av ekskresjonsorganer finnes hos virvelløse dyr?

 7. Hva er et nefron, og hva er funksjonen til nefronene?

 8. Det er stor forskjell på lengden til nyrekanalene hos ulike arter pattedyr. Hvorfor?

 9. Hvorfor må marine beinfisk drikke sjøvann?

 10. Bruskfisk (haier og skater) akkumulerer store mengder urea i kroppsvæska. Hvorfor?

 11. Hva er hovedproblemet for ferskvannsdyr når det gjelder transport av salter (ioner)? Hvordan løser de dette problemet?

 12. Frampart hos ørkenrev. Foto.

  Ørkenrev – fennek (Vulpes zerda).

  Hvordan kan landlevende dyr begrense vanntapet sitt til omgivelsene?

 13. Sjøvann har et saltinnhold på cirka 3,5 prosent. Hvaler kan drikke sjøvann, mens sjøvannet vil virke som et giftstoff for mennesker. Hva er forklaringen?

 14. Hva er årsaken til at fisk, amfibier og krypdyr ikke kan produsere urin hvor konsentrasjon av løste stoffer er høyere enn i vevsvæsken?

 15. Marine fugler og krypdyr kan kvitte seg med overskuddet av salter (ioner) selv om de har liten evne til å oppkonsentrere salter i urinen. Hvordan er dette mulig?

 16. Hvordan kan diende sjøpattedyr (hvaler og seler) begrense vanntapet sitt?

 17. Alle dyr må skille ut nitrogenholdige avfallsstoffer. Hvorfor?

 18. Hos dyr finner vi tre hovedtyper nitrogenholdige avfallsstoffer: ammoniakk, urea og urinsyre.
  1. Hva er hovedårsakene til at ulike dyr har ulike typer nitrogenholdige avfallsstoffer?
  2. Nevn egenskaper ved de ulike ekskresjonsproduktene som gjør dem mer eller mindre egnet i et miljø.
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Jan Eivind Østnes og Kristin Bøhle

Læringsressurser

Ekskresjon hos ulike dyregrupper