Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Grunnprinsipper for ekskresjon

Hos de fleste dyr reguleres kroppens indre miljø av nyrer eller nyrelignende organer, men også andre organer som for eksempel hud og gjeller bidrar. Det er store variasjoner i utformingen av ekskresjonsorganene blant dyrene, men alle er basert på to grunnprinsipper: Filtrering og aktiv transport.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Pingviner. En pingvin sender ut en stråle med urinsyre.

Filtrering – store molekyler holdes tilbake

Filtrering skjer ved at blodet presses over en selektivt permeabel membran. Membranen holder tilbake store molekyler som proteiner, men tillater fri passasje av vann og små løste stoffer, for eksempel ioner, sukker og aminosyrer. Mange av stoffene som finnes i filtratet (preurinen), er verdifulle for dyret og må ikke gå tapt til den ferdige urinen. Hos landlevende dyr blir som regel mindre enn 1 prosent av preurinen utskilt som ferdig urin.

Aktiv transport – fra kroppsvæske til ekskresjonsorgan

Aktiv transport er en energikrevende prosess hvor løste stoffer transporteres mot en konsentrasjonsgradient. Dersom dette skjer fra kroppsvæsken til ekskresjonsorganet, kaller vi prosessen aktiv sekresjon. Dyr kan på denne måten skille ut et overskudd av bestemte ioner og andre avfallsstoffer. Når prosessen skjer i motsatt retning, fra ekskresjonsorganet til kroppsvæsken, kalles det aktiv reabsorpsjon.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Jan Eivind Østnes

Læringsressurser

Ekskresjon hos ulike dyregrupper