Hopp til innhold

Biologi 1 (Utgått) (LK06)

Funksjon og tilpasning

I dette hovedområdet skal vi se på hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og utviklet seg gjennom tidene. Når du jobber med "Funksjon og tilpasning", har du nytte av bakgrunnskunnskap fra ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Sjøfulg sitter på stein og skiter. Foto.

Ekskresjon hos ulike dyregrupper

Ekskresjon er utskillelse av nitrogenholdig avfall. Ulike dyregrupper skiller ut ulike nitrogenforbindelser tilpasset miljøet de lever i. Samtidlig må alle dyr ha en velfungerende regulering av vann og ioner i kroppen. Dette kalles osmoregulering.

Læringsressurser

Ekskresjon hos ulike dyregrupper