Hopp til innhold

Biologi 1 (Utgått) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Modell av celleånding i en dyrecelle. Illustrasjon.

Cellebiologi

Celler er livets minste byggestein og selve grunnenheten i alle levende organismer. I encellede organismer fungerer ei celle alene. I flercellede organismer kommuniserer og samarbeider cellene med hverandre.

Celler og organeller

Celler er små selvstendige enheter som kan ta opp næring, drive celleånding og skille ut avfallsstoffer. Celler har også evnen til å formere seg og kommunisere med omgivelsene. Alt dette til sammen er kjennetegn på liv, og de har ulike organeller til å utføre disse oppgavene.

Læringsressurser

Celler og organeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?