Hopp til innhold

Biologi 1 (Utgått) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Modell av celleånding i en dyrecelle. Illustrasjon.

Cellebiologi

Celler er livets minste byggestein og selve grunnenheten i alle levende organismer. I encellede organismer fungerer ei celle alene. I flercellede organismer kommuniserer og samarbeider cellene med hverandre.

Celle med forstørret membran. Illustrasjon.

Transport gjennom cellemembranen

Cellene trenger vann, næring og oksygen. Samtidig må avfall, overflødig vann og stoffer som skal brukes andre steder, sendes ut. Hovedoppgaven til cellemembranen er å kontrollere denne transporten. Det foregår en velorganisert transport, og cellemembranens egenskaper er helt avgjørende for dette.

Læringsressurser

Transport gjennom cellemembranen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?