Hopp til innhold

UTGÅTT - Biologi 1 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Modell av celleånding i en dyrecelle. Illustrasjon.

Cellebiologi

Celler er livets minste byggestein og selve grunnenheten i alle levende organismer. I encellede organismer fungerer ei celle alene. I flercellede organismer kommuniserer og samarbeider cellene med hverandre.