Hopp til innhold

Biologi 1 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Biller festet til hvitt underlag med nåler. Foto

Biologisk mangfold

I "Biologisk mangfold" ser vi på sammenhengen mellom miljø og artsutvalg. Dette bruker du til å forstå viktigheten av variasjon og bevaring av biologisk mangfold.

Variasjon innen og mellom populasjoner

Selv om en gruppe organismer tilhører samme art, kan de være ganske forskjellige og ha ulike genutgaver for en del egenskaper. Dermed kan to individer av samme art se ulike ut og ha ulik sjanse til å overleve.

Læringsressurser

Variasjon innen og mellom populasjoner