Hopp til innhold

Biologi 1 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Biller festet til hvitt underlag med nåler. Foto

Biologisk mangfold

I "Biologisk mangfold" ser vi på sammenhengen mellom miljø og artsutvalg. Dette bruker du til å forstå viktigheten av variasjon og bevaring av biologisk mangfold.

 Bilde Tett regnskog, Bali, Indonesia

Variasjon i økosystemer, habitater og nisjer

Variasjon i økosystemer oppstår på grunn av miljøforhold og påvirkning fra arter som lever der.

Læringsressurser

Variasjon i økosystemer, habitater og nisjer