Hopp til innhold

Fagartikkel

Det biologiske mangfoldet varierer

Biologisk mangfold (biomangfold) er variasjon i livsformer på jorda, og er summen av mangfold på økosystem-, arts- og gennivå. Alle de tre nivåene er viktige, og de påvirker hverandre gjensidig.

LK06

Det biologiske mangfoldet er ujevnt fordelt

Det biologiske mangfoldet er ikke jevnt fordelt utover kloden. Noen områder har mer mangfold enn andre. Det finnes noen overordnede globale mønstre i fordelingen av biologisk mangfold, men det er også store regionale og lokale forskjeller. En kombinasjon av mange ulike faktorer kan forklare det geografiske mønsteret.

Satelittbilde av jordkloden.

Satellittbilde som viser fordelingen av vegetasjon på land og planteplankton i havet. Fargene representerer klorofylltetthet. Havet: fra rosa/fiolett (lavest tetthet) til grønn, gul og rød (høyest tetthet). Land: Mørk grønn (høyest tetthet) – gul (lavest tetthet).

Biologisk mangfold er et resultat av evolusjon

Dagens biologiske mangfold er et resultat av evolusjon over lang tid. Genetisk variasjon har i samspill med konkurranse om begrensede ressurser dannet grunnlaget for evolusjon av et mangfold av ulike livsformer tilpasset ulike og .

Begrepene biomangfold/biologisk mangfold og biodiversitet/biologisk diversitet betyr det samme og brukes om hverandre.

Sist oppdatert 04.12.2017
Skrevet av Hanne Hegre Grundt

Læringsressurser

Variasjon i biologisk mangfold