Hopp til innhold

Film og filmklipp

Artskunnskap og systematikk på næringsfattig myr

Mange av artene som vokser på den næringsfattige myra, har spesielle egenskaper som gjør at de klarer seg her. Blant temaene som blir omtalt, er torvmosene som flombuffer, pors i samliv med nitrogenbindende mikroorganismer, kjøttetende planter og hva som skiller siv, gress og starr fra hverandre.

LK06
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Hanne Hegre Grundt
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Systematikk